DE ESSENTIE

kamp by night

DE ESSENTIE

Escapisme?

Onlangs zat ik ergens op een terras en iemand vroeg me wat auTENTiek eigenlijk is. Daarop testte ik mijn “elevator pitch”  nog eens uit.  Mijn toehoorder merkte op dat ” ik dus eigenlijk een vorm van escapisme aanbied”… Deze opmerking bleef hangen.

De essentie

Toen ik de term opzocht vond ik als definitie “de neiging of gewoonte om zich aan de zorgen van het alledaagse leven en de daarbij horende verplichtingen te onttrekken”. Anderzijds beweren sommige filosofen dat escapisme eigen is aan het hedendaagse technologische leven en dat het mensen afleidt van hun “normale biologische leven”. In dat laatste zie ik wel iets. Want misschien is het wel zo dat ons 9 to 5 leven ons afleidt van hetgeen we van nature zouden doen. Het laat ons vergeten wat de essentie is van leven op deze aardbol..

Stel dat ons comfortabele leven ons afleidt van een eenvoudig natuurlijk ritme.  Dat bepaald wordt door vervullen van basic behoeftes zoals die aan warmte, beschutting, voedsel, gezelligheid…  Het is dat ritme dat auTENTiek mensen opnieuw wil laten ervaren. De dag doorbrengen met als voornaamste bezigheden hout sprokkelen, rond een vuur zitten, traag koken, eten, praten met elkaar en luisteren naar de geluiden van de natuur. En als het begint te regenen of er breekt een onweer los je naast een beetje bang toch geborgen kunnen voelen ook al zitten er slechts enkele millimeters canvas stof tussen jou en de kracht van de natuur.